KVH LEŽKY

 
 
"MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ STŘÍBRO E-22/21/A-160Z."
 
 
 
Jak to vlastně začalo?  
 
 
 
  Když mi bylo osm let, začal jsem se  zajímat o československé opevnění. Postupem doby, když jsem poznal opevnění v různých koutech republiky, přestalo mi stačit bunkry jen poznávat a s otcem jsem se rozhodl zrekonstruovat lehký objekt vz. 37 tzv. „řopík“. Hledali jsme vhodný objekt a po několika měsících pátrání jsme si našli „řopík“ v Ležkách u Lubence. Stál na velice pěkném místě - objekt se nacházel na pokraji lesa u železniční trati z Blatna u Jesenice do Bečova nad Teplou. Na objektu jsme pracovali asi 3 roky; současně vznikla potřeba, abychom naši činnost na bunkru nějakým způsobem zlegalizovali. Proto jsem se rozhodli založit klub vojenské historie a do jeho názvu jsme si zvolili jméno obce Ležky. A tak v roce 2004 vzniká po registraci u Ministerstva vnitra České republiky náš KVH. Naše snaha však nebyla v Ležkách oceňována  a tak jsme se rozhodli se přestěhovat do Stříbra. I zde jsme si zachovali původní název. Předsedou klubu je můj otec Robert Koutný, já jsem jedním z členů. Náš spolek si vytkl za cíl opravit lehký objekt vz. 37 E-22/21/A-160Z (viz fotografie níže). Dalšími úkoly našeho klubu jsou bádání v historii předválečného československého opevnění a také poznávání a dokumentace LO a TO v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku.
 
Jako jednu z novinek se nám podařilo na přelomu roku 2015 a 2016 získat ještě k rekonstrukci vedlejší objekt a to LO. vz.37 E-22/20/A-140Z (viz fotografie níže).Tento objekt bude sloužit našemu Klubu vojenské historie jako základna ve městě Stříbro. Co se týče vzhledu objekt je namaskován a ve stavu z 60.let období prefabrikace. Interiér objektu je uzamčen pro účely našeh spolku jak jsem psal výše. Oba naše objekty, které spravujeme se nalézají na vznikající naučné stezce po Čs.Opevnění z let 1935 - 1938. Po domluvě je možno se podívat do obou objektů viz kontakty v menu. 
 
Ani u dvou bunkrů nezůstal konečný počet objektů o které se náš klub bude starát. V měsíci řínu letošního roku 2016 se nám naskytla možnost vzít pod svá pomyslná křídla i lehký objekt vz. 36 VII.a/14/C. Tento objekt dosud spravoval Klub vojenského opevnění Stříbro, který ukončuje svojí činnost a právě s tímto Klubem a městem bude domluveno, že  od nastávajícího roku 2017 bude spravovat tento objekt  Klub vojenské historie Ležky.
 
 
                 
                
 
                                Objekty spravované Klubem vojenské historie Ležky